# 2.4GHz YAGI #
REVERSE :-)) Walda and Iceman

INTRO:

V tomto dokumentu jsou informace, které mohou sloužit k vlastnímu zhotovení antény typu YAGI pro 2.4GHz pásmo určené pro datové spoje (WaleLAN, Orinoco, Proxim...). Předpokládá se alespoň malá orientace v oboru... Toto jou pouze podklady.

 

KONSTRUKČNÍ SEKCE:

1) Rozměry antény a vzdálenosti prvků:

2) Dipól:

3) Přepážka:

4) DPS symetrák z vrchu:

5) DPS symetrák zespodu:

6) DPS v Eaglu 3.55 je na obrázku :).

 

 

OBRÁZKOVÁ SEKCE:

1) Symetrák a dipól:

2) Přepážka:

3) Vykuchanej symetrák:

4) Bokokuk na dipól a prvky:

5) Pohled z vrchu:

6) DPS symetráku z vrchu:

7) Symetrák zespodu:

 

 

PŮVODNÍ ZAPSANÉ HODNOTY:

1) Prvky (pozor, hodnoty vzdáleností nejsou osa-osa, ale vzdálenosti mezi tyčinkami meřeno šuplerou):

2) Dipól:

3) Symetrák:

 


Walda, 26.7.2001